FLECTOFIN- UNIVERSITÄT STUTTGART

Posted on 5 Juny 2011

0


Flectofin és una marca registrada de l’ ITKE ( Institute of building and structural design de la Universitat d’Stüttgart). Es tracta d’unes estructures laminades que poden ser aplicades a edificis que canvien de forma depenent de la temperatura exterior.

Es tracta d’una idea biomimètica, copiada de la flor que s’anomena “Ocell del Paradís” o Strelitzia reginae.

L’equip de la Universitat d’Stuttgart van observar l’especial moviment valvular de la planta al ser pol.linitzada. A partir d’aquí van realitzar un estudi complet de la cinemàtica dels pètals de la planta que els va portar a desenvolupar un sistema angular que pot ser ajustable elàsticament. Els sistema pot ser aplicat tant a micro com a macro escala (sent macro escala aplicable fins i tot a edificis).

Els moviments dels pètals de les flors son reversibles, a més a més de ser molt dispars entre ells, i lliures. En la següent il·lustració podem veure el resultat de l’estudi pas-a-pas del moviment d’aquesta planta per part dels experts que van formar part del projecte (hi havia inclosos arquitectes, enginyers i biòlegs).

Primer de tot es va observar i aïllar el moviment no autònom de la planta, provocat per l’aplicació mecànica de pressió. Aquests moviments mostraven clarament la mecànica i els elements actuadors que definien el moviment dels pètals.

Es va comprovar que dos pètals funcionaven com una perxa, i al moment que s’aplicava una pressió per part de l’ocell pol.linitzador, feia que automàticament quedés un angle de 90º que mostrava unes antenes que abans no eren visibles.

 

Van crear un model físic per comprovar la demostració del moviment, fet que els va ajudar a una major comprensió del moviment i alhora conèixer exactament les variables que influïen en el moviment; les diferents tensions aplicades a una mateixa estructura.

El llom de l’aleta és fàcilment blegable, és la part menys forta de l’estructura. De forma perpendicular al llom es situa una làmina. Les dues parts són unides conferint-los diferents tensions en cada punt, depenent de les tensions obtindrem un patró o altre de deformació. Com es pot comprovar en la següent imatge, apareixen diferents posicions, depenent de les tensions (diferenciades per colors) que reben les estructures.

Les deformacions poden ser activades de diferents maneres, ja sigui per un canvi de la posició d’un suport o fins i tot canvis de temperatura (en les aletes laminades amb materials que tinguin diferents coeficients d’expansió en funció de la temperatura).

En edificis s’han fet proves amb aletes de fins a 14m de llargada X 1,2 m d’amplada.

 

Anuncis
Posted in: General